top of page

DISC on targa värbaja parim abimees

Koosta lihtsalt ametikoha profiil, kõneta õiget tüüpi kandidaate ning loo kestvad ja õnnelikud töösuhted

küsimärgid.png

Värbamisnõustamine

 

Kas tundub, et uue meeskonnaliikme, olgu innuka töötaja, hinnatud spetsialisti või liidriomadustega juhi leidmine on tõeline väljakutse? Kas konkursile laekub hulgaliselt mitte sobilikke CV-si? Kas värbamine venib pikale? Uue töötaja karjäär jääb lühemaks kui oodatud?

Tänases tööturusituatsioonis ongi värbamine keerukam kui eales varem. Siiski on DISC meetod heaks tööriistaks muuta "õige inimese" leidmine oluliselt efektiivsemaks ning tulemuslikumaks. Omame ise praktilist kogemust DISC meetodi kasutamisel värbamisel üle 20 aasta.

Värbamiskonsultatsiooni raames loome DISC meetodit kasutades otsitava ametikoha profiili, valmib sobivaid kandidaate kõnetav töökuulutus, jagame nõuanded intervjuu läbiviimiseks, kandidaatide valikuks ning uue töötaja sisseelamisprogrammiks

õnnelik tüdruk.png

Teekond kandidaadist organisatsiooni fänniks

Palju räägitakse klienditeekonnast ja tarbija kogemusest. Samuti kuuleme palju räägitavat tööõnnest ja töötajate rahulolu olulisusest. Viimane saab alguse juba esmamuljega, mille kandidaadile jätame. Siit saabki alguse kandidaadi teekond meie ettevõttes, mille lõpetab teotav ja teadlik kommunikatsioon, mille tulemusena oleme ühe fänni ja saadiku võrra rikkamad.

Värbamisteekond on veidi erinev klienditeekonnast, sest erinevalt tarbija kogemusest mängib siin suurt rolli organisatsioonikultuur,  ja sisekliima.

Organisatsiooni värbamisteekonna loomine algab tööandja praeguse värbamisprotsessi analüüsiga, millele järgnevad ettepanekud ja värbamisteekonna täpne kirjeldus. Vajadusel DISC meetodil meeskonna audit, ametikoha profiilide koostamine, soovitusi töökuulutuste koostamiseks, sisseelamisprogrammideks ja vestlusteks.

käed.png

Unistuste tiim

huvi.png

Kõneta tööpakkumisega soovitud kandidaate

Kas oled olud olukorras, kus suurepäraste oma ala talentide meeskonnatöö takerdub suhtlusbarjääridesse? Suurepäraselt läbisaav tiim ei suuda lõpetada projekte tähtajaks?  Või tundub, et seltskonnas käib võimuvõitlus?  Täiesti reaalsed olukorrad?  Oleme sageli kokku puutunud värbamisel sellega, et meeskonnad ja ka juhid otsivad tiimi enda tüpaažile sarnaseid kaaslasi või lahkunud kolleegile võimalikult teda meenutavat asendust. Tulemuslikus meeskonnas peaks olema erinevate tugevuste ja ka erineva käitumisstiiliga liikmeid.  DISC meeskonna auditi abil saavad tiimid teada oma  praegused käitumuslikud rollid ning üheskoos luua enda "unistuste tiim" ning nõuanded , kuidas seda saavutada.

Unistuse tiimi loomiseks viime läbi

DISC meetodil meeskonna auditi, mis hõlmab koolitust, olemasolevate tiimirollide kaardistamist, "unistuse tiimi" profiili loomist ning kokkulepped ja nõuanded , kuidas selleni jõuda. Vajadusel järgneb värbamiskonsultatsioon uue tiimiliikme leidmiseks.

Meeskonna audit annab selged ootused igale meeskonna liikmele, avaldab tiimi potentsiaali,  parandab märgatavalt suhtlust ja suhteid ning muudab igapäevatöö nauditavaks ja tulemuslikumaks.

Kas oled nõus, et mõni tööandja, ametipositsioon, valdkond, töötamise viis, aeg ja ülesanded meelitavad Sind personaalselt rohkem kui teine?  Lisaks  heale kujundustööle ja kallile reklaamikampaaniale on oluline mõista, mis on kandidaadi vajadused, ootused, motiveerivad aspektid ning hirmud.

Kas nõustud, et uus liige peab sobima olemasolevasse meeskonda kui puuduv puzzle tükk?

Oluline on värvates mõelda, kuidas saame edastada meie organisatsiooni tõelise olemuse, milliste  sõnumitega ja missuguses formaadis, me sobivat kandidaati kõnetame. 

 

Meie saame aidata määratleda otsitava positsiooni  DISC ametikoha profiil. Jagada soovitusi, et milline tööpakkumise ülesehitus, sõnumid, visuaal võiksid kõige paremini otsitava käitumisprofiiliga inimesi kõnetada. Kokku töötanud meeskondade puhul  viime vajadusel eelnevalt läbi DISC meetodil meeskonna auditi, mis hõlmab koolitust, olemasolevate tiimirollide kaardistamist, "unistuse tiimi" profiili loomist ning kokkulepped ja nõuanded , kuidas selleni jõuda. 

onboarding.png
sihtotsing.png

Sisseelamine

Kas nõustud, et uute töötajate tööperre ja organisatsiooni sisseelamine on persooniti väga erinev?  Põgusad  kohtumised enne tööle asumist uue inimesega on üürikesed . Kas poleks hea, kui igal kandidaadil oleks kaasas "manuaal" infoga, mis teda innustab, kuidas paremini suhtleb, milline töötamise viis aitab tema potentsiaalil parimal moel avalduda?

Kas teeninduslahkuse äri on tegusate ja ennast teostada tahtvate juhtide seas populaarne valdkond? 

Tihti saadab neid positsioone hirm "Hunt Kriimsilma" sündroomi ja ületöötamise ees. 

Lihtsa lahendusena tundub tubli teenindaja edutamine juhtivale positsioonile?  Miks on nii, et vahel see töötab ja mõnel puhul kukub täielikult läbi?

Teenindusvaldkonna juhtide sihtotsing

DISC analüüs annab juhile suunised uue tööta  personaalse sisseelamisprogrammi loomiseks. Efektiivsema sisseelamise eelduseks on teada siseneja ootusi suhtlusele, töötamise viisi eelistusi, hirme, motivaatoreid jne. Sisselamisprogramm sisaldab vastava töötaja DISC isiksuseprofiile vastavaid juhiseid ja soovitusi.

Meie 20 aastane praktiline värbamis -ja edutamiskogemus külalislahkuse valdkonnas on andnud veendumuse, et iga juhtiva positsiooni täitmine on looming. Teame, et valdkond on täis väljakutseid ning kui oluline on leida see "õige" inimene. Sihtotsingu käigus valmib otsitava ametikoha DISC profiil ja ametikoha kirjeldus.

Tellijaga kohtuvad juba esmase ringi läbinud ning kompetentsi ja DISC isikliku profiili poolest sobivad  kandidaadid.

Samuti saame nõustada olemasoleva meeskonna tublimate edutamisel. 

bottom of page