top of page


DISC on võimas juhtimistööriist, mis selgitab efektiivselt välja
meeskonna tugevused ja nõrkused, potentsiaali ja ohud.

MEESKONNALE

Koostöö meistriklass

Kas tundub, et osad meeskonnaliikmed ei taha, ei saa, ei viitsi asjadest "õigesti" aru saada? Kas vahel on tunne, et suhtlemises on nähtamatud barjäärid ja keegi ei mõista ega kuula üksteist?

Kõik on tegelikult korras!  Teil on erinevad tugevused, mis on meeskonnana tegutsemiseks väga hea. 

DISC koostöö meistriklass avab meeskonna potentsiaali, parandab märgatavalt suhtlust ja suhteid ning muudab igapäevatöö nauditavaks.

Young Business Colleagues

INDIVIDUAALNE

Isiklik DISC analüüs

Kas oleks kahju, kui isiklik tõeline potentsiaal jääks avastamata?

Päästa oma tegelikud ja tihti ka enda eest varjatud anded välja!

Isiklik DISC analüüs annab põhjalikud teadmised enda tugevuste ja nõrkuste kohta, aitab teha karjäärivalikuid, parandab suhteid teistega ja aitab ennast väärtustada. Saa teadlikumaks enda mõjust teistele nii töökollektiivis, hobiringis kui partnersuhetes.

Working Together

MEESKONNAJUHILE

Teadliku meeskonna-
juhi meistriklass

Ülemus olemise ja allumise aeg on möödas!  Tegelikult oleme kõik inimesed, lihtsalt erinevad. Õpime suhtlema, õpime usaldama!

 

DISC käitumisanalüüs selgitab välja, mis meeskonda tegelikult motiveerib, milline on SINU suhe meeskonnaga ja kas su juhtimisstiil takistab või soodustab eesmärkide saavutamist. Õpi oma meeskonna kohta rohkem, kui oleksid arvanud!

JUHTGRUPILE

Liidrite töötuba

Juhid ja keskastmejuhid langetavad iga päev olulisi otsuseid, kuid mida teha, kui omavaheline koostöö liidrite vahel ei suju ja igaüks kisub justkui eri suunda?

DISC meeskonna audit toob selgelt välja, milline on tiimi käitumisprofiil ja missugune see võiks olla, et saavutada tulemusi. Tugev ja üksmeelne liidritegrupp on ettevõtte võtmetegureid.

Working Together
bottom of page