top of page

Teenindus kui oluline osa kliendikogemusest

Kasvata lihtsalt klientide rahulolu, lojaalsust ja teenuse väärtust

At the Cash Register

Teeninduse audit

Teenindaja teekond erineb väga kliendi teekonnast, ometigi toimetatakse samas ruumis. Saa adekvaatne pilt, millised on sinu klientide tegelikud kogemused

Kellele: ettevõtetele, kelle teenus hõlmab klientide vahetut teenindamist

Sisu: klienditeekonna vaatlus, analüüs, ettepanekud kliendikogemuse parandamiseks, käibe kasvatamiseks, lojaalsuse suurendamiseks.

Auditi läbiviijad on 20. aastase kogemusega restoranijuhid ja DISC meetodi praktilised kasutajad

Teenindusmeeskonna audit

Teadlikkus meeskonna tugevustest ja nõrkustest annab võimsa potentsiaali luua kõik koos erakordset teenindust

Kellele: kõigile teenindusmeeskondadele

Sisu: DISC meetodi kaudu saab iga liige personaalse tagasiside oma tugevustest ja nõrkustest. Aktiivse arutelu käigus leitakse koostööd takistavad ja soodustavad tegurid, kasvatatakse grupisisest usaldust ja lepitakse kokku suhtlusmudelis.

Auditi läbiviijad on 20. aastase kogemusega restoranijuhid ja DISC meetodi praktilised kasutajad

Serving First Course
bottom of page