top of page

Page Title

Kasutame THOMAS DISC sertifitseeritud
personaalse profiili analüüsi, mis kirjeldab 4 käitumuslikku omadust. Meetodi aluseks on 1928 a. loodud Dr.Marstoni raamistik  

PP_DISCveebinar_2021.pptx (2).jpg

KASUTAJAT

MILJ. TESTI

RIIKI

Heaks kiidetud ja valideeritud Briti Psühholoogide Seltsi poolt

280998809_434773445156393_2895258222234100473_n.jpg


personaliotsingul
sisseelamisel
edutamisel
meeskonna juhtimisel
motiveerimisel
muutuste juhtimisel
enesearegus
arenguvestlustel
mentorluses
 
 

'


 

DISC meetod
on edukas:

Kasutame oma konsultatsioonidel ja koolitustel DISC -metoodikat, mis on üks levinumaid vahendeid käitumise kirjeldamiseks. Käitumisstiilide analüüs põhineb teoreetilisel mudelil, mille loojaks on USA Harvardi ülikooli lõpetanud jurist, psühholoog ja konsultant William Moulton Martson (1893-1947). 

Martson uuris inimeste emotsioone. Ta väitis, et inimesed käituvad erinevates olukordades mingil kindlal väljakujunenud viisil. Reaktsioon sõltub kahest asjaolust, esmalt sellest, kuidas inimene keskkonda tajub ja teiseks sellest, kas ta tunneb, et suudab seda mõjutada või mitte. Ehk, kas keskkond on tema suhtes vaenulik või positiivne ja kas ta ise selles keskkonnas on aktiivne või passiivne. Nendest reageerimisviisidest moodustub neli käitumisstiili:. Dominantne (Dominance), Innustav (Influence), Stabiilne (Steadiness), Süstemaatiline (Compliance)

1960-ndatel sai tema teosest "Emotions of Normal People" DISC keele alus. Esimesena koostas DISC-mudelil põhineva käitumisanalüüsi instrumendi Dr. Thomas Hendrickson, Thomas international Ltd. asutaja.

DISC Isiksuse Profiili Analüüs saab aidata: 

 * Värvata kandidaate, kes sobituvad Sinu kultuuri

 * Leida inimesed, kes sobituvad Sinu ettevõttesse

 * Sobitada käitumisstiilid õigete töörollidega

 * Mõista, mis Sinu inimesi käivitab ja kaasab tegutsemisse

 * Mõista, millised on konkreetse isiku motiveerivad tegurid

 * Tuvastada, millist tüüpi töö mängib nende tugevustele

 * Toetada isiklikku arengut

 * Leida üles kõige olulisemad tugevused

 * Tuvastada potentsiaalsed arengukohad

 * Parandada suhtlust ja meeskonnatööd

 * Mõista, millised on inimeste poolt eelistatud suhtlusstiilid

 * Suurendada hüppeliselt eneseteadlikkust ja teistest arusaamist

  Räägime, selgitame välja teie vajaduse  ning aitame hea meelega leida teie jaoks parima plaani

koostöö.png
bottom of page