top of page

Mida ma tegelikult Thomas DISC meetodist arvan

Updated: Jul 26, 2022

Tegelikult mind ajab see meetod tohutult närvi. Vahel ma tahaks, et ma ei teaks sellest mitte midagi. Saaks silma kinni pigistada ja minna lihtsamat vastupanuteed.

Näiteks olen läbirääkimas juhikandidaadiga, kellest olen sattunud mingil põhjusel vaimustusse, kel on olemas kogemused ja oskused, kuid kelle personaalne DISC analüüs ei toeta liidrirolli täitmist sugugi. Tahaksin siis väga teha mööndusi ja eelkõige ennast veenda, et äkki saab ilma ka ja ehk annab toetada, coach`ida ja treenida. Ja olengi teinud neid järeleandmisi ning ------ haledalt läbi kukkunud. Ikka ja jälle ning vahel päris valusalt saan selgeks, et kogemusi saab omandada, oskusi saab õppida, aga isiksusest tulenevat käitumist väga palju muuta ei saa. Varem või hiljem on just see põhjuseks, miks tulemused jäävad tulemata ja eesmärgid täitmata.

Mind ajab see seaduspära tõsiselt pahaseks. Järele mõeldes olen kuri enda peale, et ei usaldanud DISCi, mille usaldusväärsuses pole ma tegelikult mitte kunagi pidanud kahtlema. Tahtsin uskuda, et äkki see juhtum on erand, äkki DISC eksib. Ei, selle asemel annab DISC mulle veel ühe laksu---olen ise kõrge I , mille järgi tahan uskuda inimestest head ja kelle suhtes võin olla põhjendamatult optmistlik. Seetõttu olen valmis palkama sobimatut natuuri. Palun väga! Mõistate, kui tülikas DISC on?!

Tegelikult tahan natuke kiita ka. DISCil on välja arendatud väga tänuväärne meeskonnarollide süsteem, mis põhineb mh M. Belbini teoorial. See on meeskonnajuhile nagu maasikas vahukoores. Ei, ma ei kiida sellepärast, et olen ise DISC koolitaja ja et olen selle müügi eesmärgil endale meeldivaks mõelnud. Kiidan (ja propageerin), sest olen olnud 20 aastat tänuväärne kasutaja.

Aga nüüd Teams´ist ja miks see mulle, kui praktikule, väga meeldib.

Liidrina ma vajan struktuuri, meetodit. Midagi, mille najale luua tähtsad arutelud, mis on ettevõtte eesmärkide saavutamise jaoks väga vajalikud. Midagi, mis kaasaks kõiki tiimiliikmeid. Midagi, mis aitab küsida keerulisi küsimusi ja mis oleks justkui objektiivsust loov juhtimise välisekspert, kes juhatab meid samm-sammult lahendusteni, kõik koos, kõiki väärtustavalt.

Praktikas näeb see välja nii, et esimese sammuna arutatakse läbi mitmeid eesmärke puudutavaid küsimusi, mille tulemusena tekib nö. ideaalse meeskonna profiil. See kõrvutatakse tegeliku meeskonna profiiliga. Selle kaudu saadakse teada, milliseid rolle tiimis juba täidetakse, milliseid on puudus ja kuidas neid meeskonnasiseselt arendada. See on umbes neli tundi vältav töötuba, kus miinimumina tekib selge pilt igaühe väärtuslikust rollist meeskonnas ja sellest MIS (mitte KES) potentsiaalselt takistab edu saavutamast.

Ideaalse meeskonna rolliprofiil võib olla meeskonniti väga erinev. Näiteks müügimeeskond võib vajada neid, kes arendavad suhteid ja loovad võrgustikku, hooldusmeeskond pakub tuge, hoolitsust, abi jne.

Omast kogemusest ütleksin, et on lausa kriitiline teada, mis on meie tegeliku meeskonna ja mis ideaalse tiimi profiil. Muidu võime enese teadmata vastassuunas kapata.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page