top of page

Meeskonnatöö meistriklass

Lisage veidi sisuteksti (2).png

Meeskonnajuht, kas tead, millist väärtust loovad Sinu inimesed ettevõttele? Millise käitumisprofiiliga on näiteks müügijuht või HR?

On nad ise teadlikud oma potentsiaalist? Kuidas see kõik meeskonnas kokku mängib, et saavutada parim?

I Moodul MINA ISE  Osaleja saab Thomas DISC meetodi abil põhjaliku ülevaate enda tugevustest ja eelistatud käitumisviisist. Kas ja kuidas muutub profiil surve all, millisena näeb osaleja ennast ja kuidas teised ning kas esineb isiklikku või tööalast frustratsiooni

praktiline_edited.png

hart.png

II Moodul TEISED 

80% kõikidest konfliktidest on tingitud kehvadest suhtlemisoskustest. Selles moodulis õpime tundma eri käitumisstiilide suhtlemisviise, harjutame teiste ja enda käitumist jälgima ja vajadusel kohandama. 

Saame teada, millised on eritüüpide ootused juhile, kuidas anda tagasisidet ja kuidas korraldada kommunikatsioon.

Head suhted on usaldusliku ja rahuloleva töökeskkonna alus.

III Moodul MEESKOND

Osalejad koostavad Thomas DISC Teamsi abil IDEAALSE MEESKONNA profiili, mis on väärtuste kogum, milleni tahetakse tiimina lähiajal jõuda. Kõrvutades selle TEGELIKU MEESKONNA profiiliga tekivad õpikohad ja lepitakse kokku tegevuskava ideaalseni jõudmiseks. Tegeliku meeskonna raport kajastab ka M.Belbini loodud meeskonnarolle, mille kaudu saadakse teada praeguse meeskonna rollijaotus ja sellega seonduvad tugevused ja võimalikud nõrkused.

actual team.png
actual team1.png
  • Meeskonnatöö meistriklassi minimaalne osalejate arv on 3

  • Vastavalt moodulite arvule varieerub kestvus 4-8 tundi

  • Koolitusel on mõõdukalt loengut, palju arutelusid ja rühmatöid, parasjagu individuaalset tööd ja mitu praktilist harjutust. 

  • Koolituse järel on võimalik teha kirjalikke kodutöid ja saada neile tagasisidet.

Koolitusel osalejad on öelnud

Bird's Eye View Meeting Table

Andmekorraldustalitus, TEHIK

"Meeskonnatöö koolitus oli väga kaasahaarav ja lõbus. Koolitajad kirjeldasid ehedalt näiteid elust enesest žestide, ilmete ja liigutustega. Igav ei hakanud ja silm ei vajunud looja ka peale lõunat. Meeskonna ühiste eesmärkide seadmine nii, et tegu ei oleks enamus-hääletusega vaid kõigi ühise kokkuleppega oli suur väljakutse aga tiimina saime lõpuks siiski hakkama. Ka peale koolitust kerkis ikka ja jälle erinevate inimtüüpide analüüs meie vestlustesse: "ta on ju C, sellepärast teeb nii... See tüüp on ikka täiesti I jne jne." Erineva profiiliga inimeste äratundmine ja teadmine annab aimu kuidas üksteist paremini mõista ja kuidas teisele läheneda."

At school

Tartu Erakool TERA, koolijuhid

-DISC on väga mõjus meetod: kasutan seda nüüd kahjuks või õnneks lausa argistes olukordades.

- See oli võimalus korraks taaskord endale otsa vaadata. Mõistan nüüd ka kolleege paremini.

- Hea meeldetuletusena toimis raputus, et me ei saa oodata, et kõik samamoodi mõtlevad, käituvad ja reageerivad. Me olemegi erinevad ja erinevus rikastab. Ma arvan, et meie juhtide koostöö läheb tõhusamaks, sest mõistame üksteist paremini.

- Suhete loomise ja hoidmise kogemuse väärtustamine läbi eneseteadlikkuse. 

-Meeskonna tundmise teadlikkuse tõus ja meeskonna teadlikkus minust.

- Kõlame juhtide meeskonnana väga hästi kokku. Eeldasin, et see tuleneb meie sarnastest isiksuse-tüüpidest. Selgus, et oleme väga erinevad.

Teacher Writing on Blackboard

Anu Köidam, Ilmatsalu Põhikool

Koolitajad olid oma ala profid. Päev oli hästi läbi mõeldud ja sisu seoti kooli kontekstiga. Õpetajad said „iseendaga tuttavaks“, teada, kuidas kolleegile läheneda ja lisaks teadmised, kuidas toimetada eri tüüpi õpilastega. Kindlasti aitab see koolitus meil meeskonnana muutustega toime tulla ja ühiselt eesmärkide suunas liikuda. Suur aitäh!

bottom of page